Le palais de verre, Heerlen (NL) text, no JavaScript Deze pagina in het Nederlands Diese Seite auf Deutsch This page in English Cette page en Français

 

Voorgeschiedenis glaspaleis Heerlen(Voorgeschiedenis)
Le palais de verre est un monument !

Top-13 Les bâtiments les plus importants du vingtième siècle

Treize des mille bâtiments les plus importants du vingtième siècle du monde se trouvent aux Pays-Bas. C'est ce que dit une liste que l'Union Internationale d’Architecture a publié à l'occasion de son 20e congrès. Chronologiquement :
 • Bourse Koopmansbeurs, Amsterdam (H.P. Berlage, 1903)
 • Habitations Eigen Haard, Zaanstraat, Amsterdam (M. de Klerk, 1920)
 • Maison Schröder, Utrecht (G.Th. Rietveld, 1924)
 • Habitations Kiefhoek, Rotterdam (J.J.P. Oud, 1930)
 • Hôtel de ville, Hilversum (W.M. Dudok, 1930)
 • Ecole à pleine air, Amsterdam (J. Duiker, 1930)
 • Usines Van Nelle, Rotterdam (J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, 1931)
 • Sanatoire Zonnestraal, Hilversum (J. Duiker, 1931)
 • Magasin Schunck, Heerlen (F.P.J. Peutz, 1936)
 • Musée historique Burgerweeshuis, Amsterdam (A. van Eyck, 1960)
 • Immeuble administratif Centraal Beheer, Apeldoorn (H. Hertzberger, 1972)
 • Musée Kunsthal, Rotterdam (R. Koolhaas, 1992)
 • Annexe école des beaux-arts, Maestricht (W. Arets, 1992)

Source: Union Internationale d’Architecture UIA.
trouvé sur www.allesopeenrij.nl/lijsten/cultuur/top13_gebouwen.html oude foto glaspaleis

Plus d'infos : www.glaspaleis.nl/
www.classic.archined.nl/news/9705/schunck.html
www.ouh.nl/open/rma/spiegel/glaspale.htm


Glaspaleis Schunck
par William PARS Graatsma, Préface:

Verontrust door nieuwe bedreigingen van het uit 1935 daterende Glaspaleis Schunck te Heerlen (in 1962 wilde Welstandstoezicht de complete dakopbouw laten slopen, terwijl elf jaar later een ingrijpende verbouwing daadwerkelijk het Glaspaleis grondig aantastte) riep Nic. Tummers, de man die zich al vele jaren inzet voor dit door de architect Frits Peutz ontworpen gebouw, eind 1993 een werkgroep in het leven bestaande uit Jo Coumans, Jan Hubert Henket, Riet Mertens, Lian Strijards en de Stichting F.P.J. Peutz - vertegenwoordigd door Wiel Arets, William Graatsma en Jan Peutz - met de intentie het Glaspaleis te behouden en te rehabiliteren.

Dankzij de bemoeienissen van Werkgroep en Stichting werd het Glaspaleis Schunck op 4 december 1995 door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangewezen als beschermd monument.

verbouwing glaspaleis tot cultuurcentrum, 26-03-2001
klik voor groot formaat De Stichting F.P.J. Peutz had inmiddels op initiatief van Wiel Arets haar secretaris William PARS Graatsma opdracht gegeven de verbale en visuele documenten rond het ontstaan van het Glaspaleis op te sporen en tot een boek te bundelen, met het doel een duidelijk beeld te krijgen van het gebouw in zijn oorspronkelijke staat en omgeving.

Het voorliggende boek dat het resultaat is van dit onderzoek, kon gerealiseerd worden dankzij de financiële steun van ABP (Heerlen), Anjerfonds Limburg, Ir. Wiel Arets architect & associates (Heerlen), Coumans bureau voor planontwikkeling en projectmanagement bv (Heerlen), Chr. Dohmen-Schunck (Heerlen), Gemeente Heerlen, Provincie Limburg. A. Schunck bv (Heerlen), SNS bank Limburg, Peutz architektenbureau bv (Heerlen), C.M. Koopman en C.MJ.I. Koopman-Peutz (Roermond), W.H.V. Peutz (Tilburg-Diessen), V.M.A Peutz (Ubbergen), J.H.E. Peutz (Cloonen Hollymount Ierland), A.J.F Peutz (Einighausen), AV.I.F. Peutz (Heerlen), H.F.W. Peutz (Breda).

De Stichting F.P.J. Peutz spreekt hierbij de hoop uit dat dit boek zal bijdragen aan de waardering voor het werk van de architect Frits Peutz en aan de erkenning van het historisch belang van het Glaspaleis Schunck voor architectuur en stedebouw in het algemeen en voor die van Heerlen in het bijzonder.

Stichting F.P.J. Peutz


Uit: William PARS Graatsma, Glaspaleis Schunck, Vooraf.

top terug