Fotoalbum Schunck - GEDENKSCHRIFT Ter gelegenheid van het Huwelijk van<br>Den Heer Pierre Schunck met Mejuffrouw Gerda Cremers<br>op Zaterdag 3 October 1936.<br>Titelpagina
text, no JavaScript

voriges Bildzurück Index nächstes Bild

GEDENKSCHRIFT


Ter gelegenheid van het Huwelijk van
Den Heer Pierre Schunck met Mejuffrouw Gerda Cremers
op Zaterdag 3 October 1936.
Titelpagina
GEDENKSCHRIFT ter gelegenheid van het Huwelijk van den Heer Pierre Schunck met Mejuffrouw Gerda Cremers op Zaterdag 3 October 1936.
               GEDENKSCHRIFT
          Ter gelegenheid van het Huwelijk van
       Den Heer Pierre Schunck met Mejuffrouw Gerda Cremers
            op Zaterdag 3 October 1936.
Waar werd oprechter trouw,
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld oyt gevonden ?
Twee sielen gloeiend aaneengesmeed
Of vastgeschakeld en verbonden
In lief en leed.

Daar soo de liefde viel
Smolt liefde siel met siel
En hart met hart tegader,
De liefde is sterker dan de doot
Geen liefde komt God's liefde nader
Noch is so groot.

Vondel

inhoud

Bron: "Waer werd oprechter trouw",
de Rey van Burghzaten uit Ghysbreght van Aemstel

YouTube
Componist: Antoine Boësset (1586-1643)
Camerata Trajectina
Concertzender
8 December 2005,
Noorderkerk, Amsterdam

Wo wurd aufrichtigere Treu',
Als zwischen Mann und Frau
Auf Erden je gefunden ?
Zwei Seelen, glühend zusammen geschmiedet
Oder festgegliedert und verbunden
In Freud en Leid.

Da so die Liebe fiel
Schmolz Liebe Seel' mit Seel'
Und Herz mit Herz zusammen,
Die Liebe ist stärker als der Tod
Keine Liebe kommt Gottes Liebe näher
Noch ist so groß.

Joost van den Vondel

1